संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - स्मृती

प्रायश्चितेंदुशेखर
३२८ स्मृ. ८३

प्रायश्चितेंदुशेखर
३२८ स्मृ. ८३

प्रवरनिर्णय
३२८ स्मृ. ८१

प्रवरदर्पन
३२८ स्मृ. ८०

प्रवर मंजरी सारोद्धार
३२८ स्मृ. ८२

पर्वनिर्णय
३२८ स्मृ. ७८