स्मृत्यर्थ सार (त्रुटीत)
३२८ स्मृ. २५

Related Articles