मराठी विभाग - स्तोत्रे - आरत्या

लक्ष्मी व्यंकटेश अष्टक
६१९ / ५ (६२४)
मैराळाष्टक
६१९ / ०४ (६२३)
महालक्ष्मी अष्टक
६१९ / ३ (६२२)
भवानी अष्टक
६१९ / २ (६२१)
अन्नपुर्णाष्टके
६१९ / १ (६२०)