त्र्यंबकी अशौचनिर्णय
३२८ स्मृ. ३२

Related Articles