त्र्यंबकी अशौचनिर्णय
३२८ स्मृ. २९

Related Articles