त्र्यंबकी अशौचनिर्णय
३२८ स्मृ. ३५

Related Articles