संस्कृत विभाग - पुराण

श्री ब्रम्हांड पुराणे 
४१० पु. ८२
वेदस्तुती भागवतांतर्गत 
४१० पु. ५६
विष्णुपुराणे प्रथमांश 
४१० पु. ९८
वराह पुराणे
४१० पु. १००
ललितोपाख्यान 
४१० पु. ९१
रामपंचरत्न 
४१० पु. ८९