संस्कृत विभाग - स्तोत्र - संस्कृत

हृदयग्रीव व गंगाष्टक
६१८ स्तो. २४८
हरिहर स्तोत्र
६१८ स्तो. २४९
हरिनाममाला स्तोत्र
६१८ स्तो. २५०
हनुमान शतकम्
६१८ स्तो. ४०२
हनुमत्स्तोत्रम्
६१८ स्तो. २४७
हनुमत वडवानल
६१८ स्तो. २५१