मराठी विभाग- पत्रे

हुंडणावळीचा दर शके १६९९
सहदेव भाडळी-३
शंकराचार्य मठपतींचे पंक्तीपावन
वेगवेगळ्या नावांची स्वतंत्र पत्रे - १३
वडिलपण-कराडचे ब्राम्हणास
रुद्राजी चंदो