शूलपाणी प्रायश्चित्त
३२८ स्मृ. ८४

Related Articles