मराठी विभाग - काव्य - मराठी

516 P-72(72) Ram Jannma
राम जन्म काल
५१६ प ७३(७३)
516 P- 71(71) Radha Vilas
राधा विलास
५१६ / प ७१(७१)
516 P-69(69) Radha Bhujang
राधा भुजंग
५१६ / प ६९ (६९)
516-Pa138-138-Moropantanchi Kavye
मोरोपंतांची काव्ये
५१६ / प. १३८ (१३८)
516 P-63 (63) Megh Mala
मेघमाला
५१६ / प ६३ (६३)
मृत्तिका
५१६ / प ६४ (६४)