मराठी विभाग - महात्म्य

घुसुमेश महात्म्य
६१९/८(९३५)
गोदा महात्म्य
६१९ / ७ (९३४)
गुरु महात्म्य
६१९ / ६ (९३३)
कृष्ण महात्म्य
६१९ / ४ (९३१)
काशीयात्रा महात्म्य
६१९ / ५ (९३२)
एकादशी महात्म्य
६१९ / १ (९२८)