संस्कृत विभाग - पुराण

गणपति व ब्रम्ह खंड
४१० पु. २०
गजेंद्रमोक्ष भागवत
४१० पु. २१
कालीकल्प
४१० पु. ११
आनंदतिर्थ महाभारत
४१० पु. ८
अश्वमेदीका पर्व
४१० पु. ६३
अद्भुतरामायण 
४१० पु. ७