मोडी विभाग - पत्रे

शाहुराजे यांच्या मुलाची हकिकत
 VIEW
शाहु छत्रपती - ७
शाहु छत्रपती
शामराव विठ्ठल व केस्ते कृष्णा
शामराव अबाजी
शके १६७०-७२ मधील पत्रे - १८