दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - स्तोत्रे - आरत्या

अन्नपुर्णाष्टके
६१९ / १ (६२०)
महालक्ष्मी अष्टक
६१९ / ३ (६२२)
भवानी अष्टक
६१९ / २ (६२१)
मैराळाष्टक
६१९ / ०४ (६२३)
   

मराठी विभाग : स्तोत्रे - आरत्या