दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - गद्य - मराठी (बखर)

गीतापद बोधीनी
४९ / १७ (७७६)
नागपूरकर भोसल्यांची
४९ ब ३० (७८९)
गुरुचरित्र बखर
४९ / ब १९ (७७८)
पानसि यांची हकीगत
४९ / ४३ (८०२)
 49-B29(788) Nagpurkar-Bhosle-Bakhar-1
नागपूरकर भोसल्यांची
४९ ब २९ (७८८)
मराठी गद्य
४९/ ६४ (८२३)
   

मराठी विभाग : बखर