दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - प्रयोग

आराधन प्रयोग
चौलोपयनयन प्रयोग
२६
महेशभट्ट कृत प्रयोग
११
विवाह प्रयोग 
३७
आराधन प्रयोग
१७
ग्रहयज्ञप्रयोग
५९
   

संस्कृत विभाग : प्रयोग  

   आराधन प्रयोग - ३
   महेशभट्ट कृत प्रयोग - ११
   आराधन प्रयोग - १७
   चौलोपयनयन प्रयोग - २६
   विवाह प्रयोग - ३७
   ग्रहयज्ञप्रयोग - ५९
   ग्रहयज्ञ प्रयोग - ६०
   ग्रहमख - ६२
   जप होमकरणम् - ७९
   दशकर्म - ८८
   नूतनमुर्ती प्रतिष्ठापनम - ९४
   मन्यूसुक्त विधानम (संपूर्ण) - ९८
   पुनःसंधान प्रयोग - १०८
   पुण्याह वाचन - ११२
   पुनःसंधान प्रयोग - ११३
   पुण्याह वाचन प्रयोग - ११४
   पुण्याह वाचन - ११५
   पुत्रप्रतिग्रहप्रयोग - ११६
   पुण्याहवाचन - ११७
   भैरव प्रतिष्ठा - १२६
   भूतशुद्धी - १२७
   भूतशुद्धी - १२९
   भूतशुद्धी - १३०
   भूतशुद्धी - १३१
   भूतशुद्धी - १३२
   भूतशुद्धी - १३३
   भूतशुद्धी - १३४
   भूतशुद्धी प्राणप्रतिष्ठा - १३५
   भूतशुद्धी प्राणप्रतिष्ठा - १३६
   भूश्रुद्धीप्राण प्रतिष्ठा - १३७
   महान्यास - १४३
   महान्यास - १४४
   माला संस्कार - १४५
   महाराज्याभिषेक प्रयोग - १४६
   मन्यूसुक्त विधानम - १५०
   मन्यूसुक्त विधानम - १५१
   महार्चाशुद्धी प्रयोग - १५२
   यज्ञोपवित संस्कार - १५३
   यज्ञोपवित विधि - १५४
   लघुन्यास - १५८
   विविध कर्मसंस्कार - १५९
   व्रतबंध - १६०
   सप्रासाद शिवादिदेव प्रतिष्ठापन योग - १७८
   सर्वतोभद्रम - १८०
   विविध मंडले
   वृद्धीश्राद्धम