दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - पुराण

अद्भुतरामायण 
४१० पु. ७
गणेशीसंहितांतर्गत
४१० पु. १९
आनंदतिर्थ महाभारत
४१० पु. ८
गणपति व ब्रम्ह खंड
४१० पु. २०
कालीकल्प
४१० पु. ११
गजेंद्रमोक्ष भागवत
४१० पु. २१
   

संस्कृत विभाग : पुराण  

   अद्भुतरामायण - ४१० पु. ७
   आनंदतिर्थ महाभारत निर्णयम - ४१० पु. ८
   कालीकल्प - ४१० पु. ११
   गणेशीसंहितांतर्गत श्लोक - ४१० पु. १९
   गणपति खंड व ब्रम्ह खंड - ४१० पु. २०
   गजेंद्रमोक्ष भागवत (त्रुटीत) - ४१० पु. २१
   गरुड पुराण (छापील) - ४१० पु. २२
   गरुड पुराण प्रेतकल्प - ४१० पु. २३
   पुतना विधानम - ४१० पु. ३०
   ब्रम्हस्तुती - ४१० पु. ३६
   ब्रम्होत्तर खंड - ४१० पु. ३७
   भक्ती कल्प द्रुम - ४१० पु. ३८
   भक्तीकल्प द्रुम - ४१० पु. ३९
   भक्ती रत्नावली - ४१० पु. ४०
   भक्तीविष्णू पदी - ४१० पु. ४२
   चतुःश्लोकी भागवत - ४१० पु. ४३
   चतुःश्लोकी भागवत - ४१० पु. ४४
   भागवत तात्पर्यदिपीका  - ४१० पु. ५०
   भागवत एकादश स्कंध - प्रथमोध्याय - ५१
   भागवत दशम पुर्वार्ध - ४१० पु. ५२
   भागवत दशम एकादश - ४१० पु. ५३
   भागवत रासक्रिडा - ४१० पु. ५५
   वेदस्तुती भागवतांतर्गत - ४१० पु. ५६
   अश्वमेदीका पर्व - ४१० पु. ६३
   श्री ब्रम्हांड पुराणे - ४१० पु. ८२
   रामपंचरत्न - ४१० पु. ८९
   ललितोपाख्यान - ४१० पु. ९१
   विष्णुपुराणे प्रथमांश - ४१० पु. ९८
   वराह पुराणे - ४१० पु. १००
   पुराण संख्या - ४१० पु. २९