दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - कोश

अमरकोश १
(कांड १)
अमरकोश १
(कांड ५)
अमरकोश १
(कांड २)
अमरकोश १
(कांड ६)
अमरकोश १
(कांड ३)
अमरकोश १
(कांड ७)
अमरकोश १
(कांड ४)
अमरकोश १
(कांड ८)
   

संस्कृत विभाग : कोश  

   अमरकोश - १
   - कांड १
   - कांड २
   - कांड ३
   - कांड ४
   - कांड ५
   - कांड ६
   - कांड ७
   - कांड ८
   - कांड ९
   - कांड १०
   - कांड ११
   - कांड १२
   - कांड १३
   अमरकोश (त्र्यंबकशास्त्री-भट वाईकर) - २
   अमरकोश - ३
   अमरकोश - ४
   अमरकोश सटीक - ७
   - कांड १
   - कांड २
   - कांड ३
   अमरकोश (प्रथम खंड - त्रुटीत) - ८
   अमरकोश तृतीयकांड - ९
   अमरकोश (त्रुटीत) - ११
   एकाक्षरी कोश - १२
   एकाक्षरी निघंटक - १३
   निघंट एकाक्षर - १४
   तंत्रकोश - १५)
   पुरुषोत्तम त्रिकांडशेषे - १६
   पुरुषोत्तम त्रिकांडशेषे प्रथम कांड - १७
   ध्वनीमंजरी - १८
   मेदीनि त्रुटीत - २०
   मेदीनी - २१
   अनेकार्थकोश (मेदीनीकर) - २२
   महेश्वर विश्वकोश - २४
   महेश्वर विश्वप्रकाशे द्विरूपकोश - २५
   पुरुषोत्तम हारावली - २६
   त्रुटीत पत्रे - २७
   दक्षिणमूर्ती कृत - बीजकोश - ८४
   दक्षिणामुर्तीकृत बीजकोश - ८५
   बीजोद्धार कोश - ८६
   मातृका निघंटु - ९९
   श्रीघंटाशिरोमणि - ११३
   अमरकोश तृतीयकांड - २२७
   अमर संग्रह - ६६८