दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

बाजीराव पंडित प्रधान यांच्या आज्ञाप्रत्रावरून

 bk-image1
बाजीराव पंडित प्रधान यांच्या आज्ञाप्रत्रावरून