राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
   

मोडी विभाग: पत्रे मोडी  

   आज्ञापत्र
   आईसाहेब
   बाजीराव बल्लाळ
   बालाजी गोविंद
   बालाजी पंत
   बारामतीकर काळे दफ्तर - मद्रास इलाख्यातील
    महालांच्या उत्पन्नाची यादी
   भगवंतराव रामचंद्र प्रतिनिधी यांचे पत्र
   भिकाजीपंत अप्पास्वामी
   बिनीवाला - सैन्याचा अधिकारी व त्याची कामे
   बुंदी महालाची पूर्वपीठीका
   चीमणाजीपंत
   अनेक पत्र संच (त्रुटीत) १
   अनेक पत्र संच (त्रुटीत) २
   बाबा जोग १
   बाबा जोग २
   बाबासाहेब
   बाबा
   धोंडोपंत जोग
   इतर पत्रे
   काशीनाथ दादा रास्ते
   मातुश्री आई
   विठोबा दाजी
   यादी पत्रे
   यादी
   दादा
   दादाजीपंत
   दादास्वामींच्या सेवेसी बाजीराव मोरे
   गोपाळ केशव
   गोविंद पंत
   हैबतराव देशपांडे
   हरिपंत आबा
   हिशेब पत्र
   जनार्दन अपाजी
   जनार्दनपंत दादास्वामी
   जनार्दनपंत
   ज्योतीपंत दाजी
   कौलनामा
   कोटनिबंधाचे नियम
   कृष्णाजी निंबाजी स्वामी
   कृष्णाजीपंत दाजी स्वामी
   लक्ष्मण स्वामी
   लक्ष्मणपंत व कृष्णाजीपंत
   महजर - २
   नकलेची नक्कल
   नाना वडील
   नारायण दिक्षीत
   नारायणराव गोसावी
   पांडुरंग बाबुराव
   पांडुरंग स्वामी
   प्रतापसिंह यांचे कायदे - दिवाणी व मुलखी
   पुरवणी पत्र
   सदाशिव दिक्षीत
   सदाशिव पंत
   सनद पत्रे
   साता-याचे राज्य खालसा झाल्यावर
   सेवेसी लक्ष्मण आबाजी
   शाहु छत्रपती
   शामराव अबाजी
   सुभे फरखुदे बुनियाद हैद्राबाद
   वडिलांच्या सेवेसी
   वतनाचे खरेदीखत
   विसाजी गणेश यांसी जनार्दन अपाजी
   विसाजी गोविंद
   व्यवहार निर्णय
   यादी पत्रे - १
   यादी पत्रे - २
   यादी पत्रे - ३
   पितृहत्येबद्दलचे प्रायश्चित्
   मराठी राज्यातील फौजदारी
     गुन्ह्याची चौकशी व निवड
   जयाजी नरसिंग देसकुलकर्णि
   रखमाजी बापूजी कुलकर्णि
   जनकाजी राघोजी
   काशीपंत बदरे यांचे दफ्तर
   थोरले बाजीराव पेशवे
   काशीतील कागदपत्रे
   बाळप्पा व्यंकप्पा शिरळकर - १
   बाळप्पा व्यंकप्पा शिरळकर - २
   अनंत नारायण भागवत
   साता-याच्या पेठेतील उकाळे
   गोपाळराव हरीदेशमुख दफ्तर
   चिमणाजी नारायण सचिव
   मराठी राज्यातील न्यायदान
   सातार शहराच्या बुधवार पेठेच्या
     व्यवस्थेसंबंधाचे कागद
   हिशेब पत्र - १६
   गणेश नारायण - १४
   अंताजी माणकेश्वर - १५
   अभय पत्र - १६ - १
   कौल नामा - १७
   वतन पत्रे - १८
   देऊसकर संबंधी कागद - १
   विठ्ठल हरी कमाविसदार - २२
   शामराव विठ्ठल व केस्ते कृष्णा - २१ 
   बाजीराव रघुनाथ - २
   सरनामा - २०
   आज्ञापत्र - २३
   कालगावकर वाटणी - ५
   भवानी शंकर यांचा पत्रव्यवहार
   निरनिराळी कागदपत्रे - २४
   साने पत्रे यादी - ९
   साने पत्रे व यादी - ९ व १०
   सदाशिव पंत भाऊ - १२
   यादी - ११
   विविध पत्रे - १३
   आडावा - १०
   नारोबा नाना - ६
   झाडा महाल कोठी खासगत
   यादी पत्रे
   पंतप्रधान स्वामी - ५
   नारायणराव माधवराव बल्लाळ पंतप्रधान - ९
   यादी कुलाकडे येणे - १२
   हिशेब पत्र - ३
   महिपतराव कचेश्वर - ७
   त्रिंबकराव सुभेदार - ८
   आज्ञापत्र - ४
   शाहु छत्रपती - ७
   अर्जीपत्र पुरंदरे - ११
   गौंड राजाची वंशावळ
   चाकणच्या ब्राम्हणास इनाम - १२
   बर्कीची विक्री - १
   कान्होजी अंग्रे - ९
   फारशी ग्रंथाच्या याद्या ( गोविंद कृष्ण काळे) - ५
   रावळाचे कागदपत्रे - ११
   ताळेबंद
   मातोश्री आईसाहेब
   तेरीख खत
   पेशव्यांची शकावली - ७
   ऐतिहासीक बाड - ८
   जमावसूली
   प्रतिनिधींची शकावली - ६१
   पेशव्यांची कारकीर्द
   नारायण व्यवहार शिक्षा
   खासगीवाले यांची हकीकत
   कोल्हापूरचे पंत अमात्य हकीकत
   यादी पत्रे - १
   यादी पत्रे - २
   यादी - (५२ बंद)
   पेणकर ब्राम्हण व प्रभू
   वाघोलीकर जाधवांची कैफीयत
   नरगुंदकरांची मूळोत्पत्ती
   कोरेगाव येथील बोकीलांची कागदपत्रे
   पाध्ये-जोशी निवाडा
   प्रभुप्रकरणाचे कागद
   विष्णु रामचंद्र देशपांडे (चाफळ, सातारा)
   मौजे भूईंज प्रांत वाई संबंधी अनेकविध कागद
   इनाम जमीनी संबंधी अभय पत्र - ५
   नानासाहेब पेशव्यांनी धर्मादाय इनामासंबंधी
   मशिदीस इनाम संबंधी
   इनाम जमीनी संबंधी अभय पत्र - ६
   पेशव्यांचे ब्राम्हणांस इनामसंबंधी
   सार्वजनिक इमारतीकरता वसूली
   इनामसंबंधी नक्कल
   परागंदा इसमाची वाडी लागवडीस
   नारो त्रिंबक यांचे वतनाबद्दल
   परगणे श्रीवर्धन
   फुटकळ कागदपत्र
   जमीन मोजणीबाबत हविलदाराचे रिपोर्ट
   दागिण्यांची यादी
   श्रीवर्धन परगण्याचे राखीव जंगलाची यादी
   साल मजकुरी कर वसुलीचे तहकुबी
   दोन सोनारातील लढायाचा निवाडा
   नोकराचा मुशारा
   श्रीवर्धन परगण्याचे जमाबंदी संबंधी - १
   श्रीवर्धन परगण्याचे जमाबंदी संबंधी - २
   श्रीवर्धन परगणा सोनारकी व पोतदारी वतना संबंधी
   यादी - नावे, अडनावे
   यादी पत्रे - ७०
   यादी पत्रे - २अ
   यादी पत्रे - ३६ ते ४९
   यादी पत्रे - ४
   सरकारी नोकरांच्या नोकरीबद्दलचे नियम - १
   सरकारी नोकरांच्या नोकरीबद्दलचे नियम - २           (नक्कल)
   सातारा राजमंडळाबद्दल
   यादी पत्रे - ५
   देशमुख व देशपांडे यांच्याकडील कागदपत्रे -            गोवा
   यादी पत्रे - १४
   गोपालपंत तात्या - ६
   बालाजीपंत दाजी - ४
   वेगवेगळ्या नावांची स्वतंत्र पत्रे - १३
   नवाब साहेब मुस्करक महेर
   हिशेब पत्र - १० 
   वेगवेगळ्या नावांची स्वतंत्र पत्रे - ७
   भुजंगराव - ११
   तात्यासाहेब - २८
   यादी पत्रे - ११
   कृष्णराव तात्या जोशी - ३
   कृष्णराव तात्या - ९
   वेगवेगळ्या नावांची पत्रें - १२ 
   वडिलांच्या सेवेशी - ५
   वडिलांच्या सेवेशी - ५ (अ)
   दिक्षीत स्वामी यांची पत्रे - १९-१
   दिक्षीत स्वामी यांची पत्रे - १९-२
   वेगवेगळ्या नावांची पत्रे - २०
   राम गणेश व इतर नावांची पत्रे - २२
   रामचंद्र नाईक - ५
   लक्ष्मणपंत स्वामी - ४
   दादा स्वामी - ७
   बालाजी पंत गोसावी - ६
   सनदापत्र - १७
   हिशेब पत्र - १५
   गोविंदपंत - ८
   आज्ञापत्र - १६
   बाबास्वामी - १८
   यादी पत्रे - १३
   सखारामपंत स्वामी - ९
   जनार्दनपंत दादा - १० 
   बालाजीपंत साहेब - ११
   बालाजीपंत - १२
   गोविंद बल्लाळ - १
   बालाजी गोविंद - २
   एक मोठा बंद
   पूर्वीची पत्रे
   गोविंद गणेश - २
   मोठा बंद
   नरसिंगराव घोंडदेव - ५
   कैफियत - ६
   फेरिस्तवतनी कागद - १९
   हिसबुला जाफसळी
   महिपतराव विश्वनाथ - ३
   पंतप्रधान - ३
   हिशेब- खासगत-पत्रे - १२
   दस्तक सरकार पत्रे
   रामचंद्र महादेव - १
   रामचंद्र महादेव - २
   करारनामा पत्रे - २
   बाबाजीपंत कुलकर्णि
   प्रभावती - ४
   बालाजीपंत - ५
   माधवराव नारायण प्रधान - १०
   हिशेबपत्र - ८
   सरकत रोखा - पत्रे - ९
   आज्ञापत्र - १४
   बालाजी नाईक भीडे
   कर्जरोखा-पत्रे - १६
   शके १६७०-७२ मधील पत्रे - १८
   सिद्धेश्वर महिपतराव (दादा) - १७
   रामचंद्र नाईक - ७
   यादी पत्रे - २०
   जाफसाळी
   दादा स्वामी
   बक्षीस नामा
   रावसाहेब
   बालाजी जनार्दन
   सवाई माधवरावांनी लोकांना
     लीहीलेली पत्रे (बालाजी गोविंद)

   बालकृष्ण दीक्षीत
   बाबूराव काका
   हरिपंत तात्या
   हिशेब पत्र - अ
   गोविंदपंत
   महिपतराव कचेश्वर
   निलोपंत काका
   महाराजे बाजीराव साहेब
   समशेर बहाद्दर
   आबास्वामी
   जनार्दनपंत आबाजी फडणीस
   फत्तेसिंग गायकवाड
   आज्ञापत्र
   त्रिंबक नाना
   जनार्दनपंत स्वामी दादा
   यादी राजपत्र
   पंतप्रधान
   यादी पत्रे २८
   नाना स्वामी
   लक्ष्मणपंत
   माधवराव बल्लाळ
   रामचंद्र विसाजी कृष्ण
   विसाजी कृष्ण
   रामचंद्र बसवंत
   दस्तक सरकार पत्रे
   बाबूराव नरसिंह
   नारोपंत नाना
   गोविंद बल्लाळ
   गणपतराव भीडे
   यादीपत्रे - २४
   हिशेब पत्र - २
   गणेश यादी
   गळाटा - विविध पत्रे
   कृष्णराव नारायण जोशी यादी - पत्रव्यवहार
   प्रतापसिंह छत्रपती ह्यांचा राज्याभिषेक
   सरदारांची यादी
   काही अर्धवट ऐतिहासीक आधुनिक टिपणे
   मोरोबादादा फडणीस यांचा ताळेबंद व मोजदाद
   वडिलांच्या सेवेसी - १
   एकूण पत्रे -२७
   वडिलांच्या सेवेसी - २
   गणेशपंत दादा
   वडिलांच्या सेवेसी - ३
   कृष्णाजीपंत दाजी
   कृष्णराव तात्या
   बाबास्वामीच्या सेवेशी
   वडिलांच्या सेवेसी - ४
   एकूण पत्रे -४५
   लक्ष्मणपंत - १३
   गणेश नारायण
   लक्ष्मण घोडदेव
   तात्यासाहेब
   तात्यासाहेब-२
   एकूण पत्रे -२
   ऐतिहासिक दोन पत्रे
   यादी पत्रे - ५८
   एकूण पत्रे - ७९
   एकूण पत्रे - ५२
   राज्यकारभारासंबंधी
   श्री समर्थ रामदास स्वामींच्या
    अंतकाळच्या तर्पनाच्या ओव्या
   इलिचपूर (व-हाड) येथील
     नाथपंथीयांच्या  गादीबद्दल
   पांडुरंग वासुदेव सुभेदार सुभा
   पांडुरंग पंतबावा सुण सलास
     अशर मया तैन व अलफ

   गोविंद नाईक सरदेसाई व सोमाजी नारायण
   विसाजी कृष्ण यास जातीस तैनात पुत्रास
   रेटरेकरांचा इतिहास
   सनगे पोशाख वगैरेच्या
   क-हाडच्या ब्राम्हणांच्या त्यांच्या
     इनामीजमीनी बाबत
   इंदापूर परगण्याचे देशमुखांचे वतनाचे
   ब्राम्हणांच्या दक्षिणेचा दाखला
   व्यंकोजी भास्कर यांचे पत्र
   शेख अजम लष्करी मंगळवेढे
     परगण्याच्या देशमुखास पत्र
   व्यवहार निर्णय
   चिमणाजी बल्लाळ
   माधवराव नारायणराव पेशवे यांचे आज्ञापत्र
   कुलकर्णी मौजे लोहारे
   कबूल कदबा
   गायकवाड यांच्या महालाच्या उत्पदांनाची यादी
   हरजी जाधव यांचे पत्र
   दाभोळचा सुभेदारास आज्ञाप्रत्र
   औरंगजेबने त्याचा मुलगा बहादुरशाह
     यांस लिहिलेले पत्र
   वाई येथील देशमुख व देशपांडे वतनदारांचे हक्क
   एका ऐतिहासिक पत्राची पुरवणीचे पान
   राजवाड्यांच्या हातचे टिपण
   महिपतराव सुभेदार जकातीचे पत्र
   शाहुराजे यांच्या मुलाची हकिकत
   भरतखंडातील हिंदु व मुसलमान राजांची यादी
   चिंतामणराव पांडुरंग
   बाबा जोशी यास दाजी गंगाधर याचे पत्र
   आंगरे यांचा वंश व पराक्रम
   बाजीरावाचा पैसा
   शंकराजी पंत सचिवाचे सैन्याशी झालेले बोलणे
   राजाराम महाराजांच्या चरित्राची पाने
   घरातील सामानांच्या याद्या
   व्यवहार धर्म- मुंबई इलाक्याचे इंग्रजांचे कायदे
   हिशेबपत्र रा. येशवंतराव
   राजश्री बालाजीपंत दादासाहेब
   आज्ञापत्र - अ
   वेगवेगळी पत्रे
   महिपतराव कृष्ण
   वेगवेगळी स्वतंत्र नावाची पत्रे
   किरकोळ टाचणे
   माधवराव बल्लाळ याने पाठविलेली पत्रे
   तैनात जाबता सखाराम माणकेचा
   किरकोळ हिशेब पत्रे
   दुःखवस्त्र कृष्णसिंग
   पुरवणीतील पत्रे - तेरीख रोजमुरा
   वाटणी रोजमुरा पत्र
   यादी पत्रे १८
   किरकोळ उरलेली पत्रे
   महालपागा - कृष्णसिंग
   खिद्रापूर व गोवे येथील सिंहल व कदष - ८