दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
लक्ष्मी व्यंकटेश अष्टक
६१९ / ५ (६२४)
   

मराठी विभाग : स्तोत्रे - आरत्या