दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
मैराळाष्टक
६१९ / ०४ (६२३)
   

मराठी विभाग : स्तोत्रे - आरत्या