दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
महालक्ष्मी अष्टक
६१९ / ३ (६२२)
   

मराठी विभाग : स्तोत्रे - आरत्या