दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
भवानी अष्टक
६१९ / २ (६२१)
   

मराठी विभाग : स्तोत्रे - आरत्या