दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग- पत्रे

महजर - तारळे येथील देशमुखी वतनाबद्दलत्र
त्रिंबकशास्त्री भट - ४
आळंदी येथील हरिहर मठातील किरकोळ पत्रे
सहदेव भाडळी-३
   

मराठी विभाग : पत्रे