दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग- पत्रे

रुद्राजी चंदो
वडिलपण-कराडचे ब्राम्हणास
हुंडणावळीचा दर शके १६९९
किल्ले सरसगड
   

मराठी विभाग : पत्रे