दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
किल्ले सरसगड
   

मराठी विभाग : पत्रे