दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
हुंडणावळीचा दर शके १६९९
   

मराठी विभाग : पत्रे