दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
छत्रपतींच्या मुद्रा
   

मराठी विभाग : पत्रे