दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
आळंदी येथील हरिहर मठातील किरकोळ पत्रे
   

मराठी विभाग : पत्रे