दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
महजर - तारळे येथील देशमुखी वतनाबद्दलत्र
   

मराठी विभाग : पत्रे