दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
शंकराचार्य मठपतींचे पंक्तीपावन
   

मराठी विभाग : पत्रे