राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - चरित्रें

नारायण स्वामींचे चरित्र 
४१४ च. १७ (७५५)
विक्रम चरित्र 
४१४ च. १८ (७५६)
संत मालिका 
४१४ च. १५ (७५३)
सुदाम चरित्र 
४१४ च. १९ (७५७)
वामन चरित्र 
४१४ च. १६ (७५४)
सुदाम चरित्र 
४१४ च. २० (७५८)
   

मराठी विभाग : चरित्रें  

   अक्कलकोट स्वामिंचे चरित्र - ४१४ च. १ (७३९)
   एकनाथ चरित्र - ४१४ च. २ (७४०)
   कबीर चरित्र - ४१४ च. ३ (७४१)
   गुरुचरित्र - ४१४ च. ४ (७४२)
   गुरुचरित्र - ४१४ च. ५ (७४३)
   गुरु चरित्र (बावन्न श्लोकी) - ४१४ च. ६ (७४४)
   चिदंबर चरीत्र - ४१४ च. ७ (७४५)
   तुकाराम महाराज चरित्र - ४१४ च. ८ (७४६)
   दशावतार चित्र - ४१४ च. ९ (७४७)
   निरंजन चरित्र - ४१४ च. १० (७४८)
    - ४१४ च. १० (७४८)-१
    - ४१४ च. १० (७४८)-२
    - ४१४ च. १० (७४८)-३
    - ४१४ च. १० (७४८)-४
    - ४१४ च. १० (७४८)-५
    - ४१४ च. १० (७४८)-६
   निरंजन चरित्र - ४१४ च. ११ (७४९)
   नृसिंह चरित्र - ४१४ च. १२ (७५०)
   प्रल्हाद चरित्र - ४१४ च. १३ (७५१)
   संत मालिका - ४१४ च. १४ (७५२)
   संत मालिका - ४१४ च. १५ (७५३)
   वामन चरित्र - ४१४ च. १६ (७५४)
   नारायण स्वामींचे चरित्र - ४१४ च. १७ (७५५)
   विक्रम चरित्र - ४१४ च. १८ (७५६)
   सुदाम चरित्र - ४१४ च. १९ (७५७
   सुदाम चरित्र - ४१४ च. २० (७५८)
   सुदाम चरित्र - ४१४ च. २१ (७५९)