दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
हेमाडपंतांची नीति
४९/१३४ (८९३)
   

मराठी विभाग : बखर