दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
सवाई माधवरावांकरीता
४९ ब १२४ (८८३)
   

मराठी विभाग : बखर