दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
वेताळ पंचविशी
४९/१०१ (८६०)  भाग २
   

मराठी विभाग : बखर