दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
वेताळ पंचविशी
४९/१०१ (८६०) भाग १
   

मराठी विभाग : बखर