दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
मालवण किल्ल्याची
४९ ब ६८ (८२७)
   

मराठी विभाग : बखर