दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
महीकावतीची बखर
४९ ब ६६ (८२५)
   

मराठी विभाग : बखर