दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
मराठी गद्य
४९/ ६४ (८२३)
   

मराठी विभाग : बखर