दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
नागपूरकर भोसल्यांची
४९ ब ३० (७८९)
   

मराठी विभाग : बखर