दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
गीतापद बोधीनी
४९ / १७ (७७६)
   

मराठी विभाग : बखर