दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - इतिहास

 bk-image1

शके १६१८ पंचागाची दोन पत्रे

 bk-image1

जंजिरेकर सिद्दीच्या जुलुमांचे संस्कृत काव्य

 bk-image1

फलटणकर देशपांडे

इ. स.१८०३

   

मराठी विभाग : इतिहास