दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
विठ्ठलाची आरती
६१९ / १३ (६३२)
   

मराठी विभाग : आरत्या