राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
   

संस्कृत विभाग : याज्ञिक  

   प्रयोग साहित्य याद्या - १
   याज्ञिकांचे बाड - १
   वास्तुमंडल देवता - २
   एका याज्ञिकाच्या ग्रंथांची यादी - ३
   कुलार्णवे - अष्टमोल्लास - ४
   नारायण भट्टकृत प्रयोगरत्न - ४
   याज्ञिक संग्रह - ४
   ग्रहमख - ५
   संन्यास विधि - ६
   क्षेपखंड व्याख्या - ६
   कुंडमार्तंड टिका - ७
   श्रीगणेश सिद्धांत - ८
   संन्यास विधि - ८
   महेशभट्टी प्रयोग - ९
   यती संस्कार - ९
   महेश भट्टीय प्रयोग - १०
   यतिसंस्कार - ११
   अतुरसंन्यास विधि - १२
   महेश्वरभट्टी स्मार्त प्रयोग - १२
   संन्यास विधि - १३
   संन्यासी क्षौर विधि - १४
   हिरण्यकेशी स्मार्त सूत्र - १५
   हिरण्यकेशी किरकोळ - १६
   गणपति पुजनम - १८
   हिरण्यकेशी समावर्तन प्रयोग - १९
   श्रीसप्तधान्यानि - २१
   वास्तूपिठ - २४
   याज्ञिक बाड - २५
   आराधन प्रयोग -  २६
   त्रुटीत पत्राणी - २६
   आराधन प्रयोग - २७
   पौराणिक - २८
   रामेश्वर भट्ट प्रयोगरत्न - २९
   षष्टपंचाशदेवता - ३०
   मंडल देवता - ३१ 
   सर्वतोभद्रम - ३२
   पवमानछंदर्विदैवत - ३३
   किरकोळ याज्ञिक - ३४
   अनंत दोरकनष्ट विधि प्रयोग - ३५
   कृतमंजरी (त्रुटीत) - ३६
   पुराणोक्त अभिषेक मंत्र - ३६
   अभिसिंचन - ३७
   गर्भादानाची यादी - ३८ 
   उपाकरण - ४१
   उपाकर्म - ४२
   उपाकर्म - ४३
   उपाकर्म - ४४
   उत्सर्ग कर्म प्रयोग - ४५
   उत्सर्जनम् - ४६
   उत्सर्जन उपाकर्म - ४७
   उत्सर्जन प्रयोग - ४८
   उत्सर्जन प्रयोग - ४९
   देवपूजा - ५०
   उत्सर्जन - ५०
   गायत्री उत्सर्जन प्रयोग - ५७
   ग्रहबली - ६१
   घटीकास्थापन वगैरे - ६७
   चलप्रतिष्ठा - ६९
   चलाची प्रतिष्ठा - ७०
   महालिंगार्चन - ८८
   मंत्र पूजादी - ८९
   विवाह प्रयोग (संक्षिप्त) - १००
   प्रयोगरत्न - १०१
   प्रतिवर्षाभिषेक (त्रुटीत) - १०२
   प्रयोगाच्या नावांची यादी - १०५
   पंचगव्याप्राशन - १०६
   पुत्रप्रतिग्रह प्रयोग - १०९
   पुत्र प्रतिग्रह प्रयोग - ११०
   पुनःप्रतिष्ठा - १११
   पुरश्चरण दीपीका - ११८
   ब्रम्हतत्व प्रयोग - १२४
   ब्रम्हत्वप्रयोग - १२५
   भूशुद्धी भूतशुद्धी - १२८
   महामृत्यंजय प्रयोग - १३८
   मृत्यंजय प्रयोग - १३९
   मौंजीविवाह ऋक्चवा - १४९
   विभुती त्रिपुंडलक्षणम् - १६१
   विवाह प्रयोग - १६२
   विवाह प्रयोग - १६३
   संस्कार रत्न प्रयोग - १७६
   स्मार्ता ग्रायण प्रयोग - १७९
   संकल्प याद्या वगैरे - १८२
   सप्तशती गुप्तवती टीका - ६१८ स्तो. २७५
   नारायण प्रयोगरत्न - १०४१
   बलाणक व्याख्या
   कोकीलाव्रतपूजा