दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - स्मार्त

महान्यास (त्रुटीत) १९ 

संतान गोपाल -२१

चतुर्थीकर्म होम- २० 

नवग्रह मंत्र जप - २२ 

   

संस्कृत विभाग : स्मार्त