दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

पुरुषसुक्त न्यास -१६

   

संस्कृत विभाग : स्मार्त