दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - स्मार्त

स्मार्त - १२ स्थालीपाक

पुरुषसुक्त न्यास -१६

स्मार्त - १३
पिंडीकशुद्धी प्रयोग -१८
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त