दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
सर्वदेवमुर्ती प्रतिष्ठा
११८
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त - विधी